eLogistyka w Grupie Żabka

2023-10-19

100% cyfrowe operacje w rozproszonym modelu operacyjnym.

Wystąpienie na konferencji Trusted Economy Forum, 23 maja 2023 r.