Blueprint organizacji bez papieru

Bank uniwersalny (CEE) Zarządzanie dokumentacją papierową i elektroniczną

Opracowanie blueprint’u organizacji bez papieru, zaprojektowanie rozwiązania do zarządzania dokumentacją archiwalną oraz docelową, zdefiniowanie modelu pozyskania kompletnej dokumentacji znajdującej się w przejmowanym banku, w związku z przejęciem jego działalności podstawowej, ujednolicenie podejścia do zarządzania dokumentacją w banku.

2017
Consumer Bank Transformacja Cyfrowa, Strategia wdrożenia i jej realizacja

Wsparcie banku w realizacji transformacji cyfrowej. Definicja „Digital Blueprint”, wybór dostawcy technologicznego, definicja docelowego modelu operacyjnego oraz technicznego, budowa business case oraz roadmapy wdrożenia. Wsparcie w bieżącej współpracy z dostawcą technologii.

2018-2019
Grupa, bank spółdzielczy Zaprojektowanie elektronicznego obiegu dokumentów

Budowa roadmapy dla banku jako organizacji bez papieru, zdefiniowanie docelowego procesu migracji dokumentów papierowych do nowej siedziby oraz opracowanie docelowego obiegu dokumentacji elektronicznej, zbudowanie jednej elektronicznej kancelarii dokumentów obsługującej korespondencję przychodzącą i wychodzącą, zdefiniowanie docelowej architektury IT oraz architektury operacyjnej.

2019