Wybór dostawcy technologii i analiza rynku

TOP 3 bank Hackhaton, jako narzędzie do oceny zdolności dostawcy do realizacji potrzeby biznesowej klienta

Poprowadzenie hackathonu, którego celem było dobranie narzędzi w obszarze elektronicznego obiegu dokumentów odpowiadających na potrzeby technologiczne banku. Hackathon zakładał walidację założeń licencyjnych dla platform, modelu wdrożenia oraz część praktyczną, w ramach której dostawcy w określonym czasie mieli rozwiązać konkretne problemy biznesowe klienta.

2017
Raport rynkowy na potrzeby strategii operacji Analiza rynku ECM (w tym Zdolności wdrożeniowe dostawców)

Analiza funkcjonalności 7 globalnych platform ECM. Opracowanie 6 use case’ów, które dostawcy technologii rozwiązywali w czasie warsztatów. Wypracowany został benchmark platform, analiza kompetencji producentów platform i ich polskich integratorów. Dokonane zostało podejście do transferu wiedzy oraz ocena ryzyka vendor lock.

2018