Elektroniczny obieg dokumentacji

TOP 3 bank Zaprojektowaniei wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów

Opracowanie drzewa dokumentacji elektronicznej, zdefiniowanie docelowego modelu obiegu dokumentów w organizacji, poprowadzenie wdrożenia zaprojektowanego rozwiązania, digitalizacja archiwum bankowości korporacyjnej.

2018
TOP 3 bank Zaprojektowanie obiegu dokumentacji dla cyfrowej hipoteki

Przegląd rozwiązań funkcjonujących na rynku, przegląd procesów funkcjonujących w banku, zaprojektowanie nowych procesów obiegu dokumentacji, pozyskiwania i procesowania cyfrowych danych od klienta oraz zapewnienie zgodności obiegu dokumentów z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

2022 (wizja), 2023 – prace wdrożeniowe
TOP 5 Bank Zbieranie, Zarządzanie i udostępnianie dokumentów na potrzeby procesów biznesowych i operacyjnych

Opracowanie ujednoliconej struktury dokumentacji, dla obszaru detalicznego i korporacyjnego bankowości oraz dokumentacji wewnętrznej na potrzeby wdrożenia centralnego repozytorium treści (ECM). Założeniem było umożliwienie użytkownikom współdzielenia treści, zgodnie z prawami dostępu, niezależnie od produktu, źródła, kanału pozyskania treści/klienta.

2018
Grupa z sektora FMCG Opracowanie rekomendacji zmian w obiegu dokumentów

Analiza stanu bieżącego, zaproponowanie kierunków zmian oraz docelowego modelu wymiany informacji pomiędzy 3 spółkami klienta na potrzeby automatyzacji procesów księgowych. Opracowanie roadmapy zmian, priorytetów oraz modelu wdrożenia. Przygotowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia zmiany oraz transferu wiedzy do pracowników grupy.

2019