Prototyp usługi

Prototyp usługi Elektroniczne podpisanie umowy leasingowej

Wypracowanie ram prawnych, operacyjnych, technologicznych i procesowych umożliwiających podpisanie umowy leasingowej w wersji elektronicznej w ramach obowiązującego w Polsce reżimu prawnego. W efekcie powstało rozwiązanie E2E, aktualnie ofertowane klientom z sektora leasingowego

2018
Prototyp usługi Proces Generalny CSP, Opracowanie rozwiązania umożliwiającego wdrożenie „obiegu dokumentacji jako usługi”

Stworzenie architektury procesowej i technologicznej dla obsługi dowolnego obiektu (dokumentu, komunikatu, informacji) w procesach kancelaryjno – archiwalnych oraz udostępniania treści. Proces Główny CSP umożliwia udostępnianie, współdzielenie treści, obsługę usług archiwalnych i retencji. Zakłada możliwość aktualizacji, zmiany w definicji przepływów procesów obiegu dokumentacji bez zmiany procesu biznesowego, zapewniając płynność produkcji i elastyczność zmian.

2019-2020