Projektowanie cyfrowej usługi

Bank i spółka leasingowa Przeprojektowanie i digitalizacja procesów finansowania pojazdów w ramach 2 różnych reżimów prawnych

Opracowanie nowego modelu obsługi wniosków o finansowanie pojazdów (łącznie bank i spółka leasingowa) wraz z zaprojektowaniem procesów, ról, uprawnień, zamodelowaniem mockup’ów interface’ów użytkownika, zaplanowaniem user experience i funkcjonalności platformy, zakontraktowaniem architektury IT. Całość poprzedzona szczegółową analizą rynku, potrzeb sieci sprzedaży oraz oczekiwań klientów.

2017
Globalny Bank (CEE) Rozproszone pozyskiwanie informacji z procesów sprzedaży, centralna obsługa operacji w 5 językach

Opracowanie outsourcingowego modelu procesowania kancelaryjno-archiwalnej dokumentacji dla organizacji funkcjonującej w 4 krajach europejskich, w 4 różnych systemach prawnych. Założeniem było stworzenie geograficznie rozproszonej struktury procesowania treści oraz cyfrowej dystrybucji do scentralizowanego modelu jej obsłużenia, indeksowania, zarządzania i udostępniania

2018