eLogistyka

Branża retail (CEE) Elektroniczne potwierdzenie dostawy towaru podpisami kwalifikowanymi (w oparciu o dyrektywę eIDAS)

Opracowanie mechanizmów elektronicznej autentykacji uczestników procesu logistycznego, w tym monitoring transportu towarów. Celem projektu było całkowite wyeliminowanie dokumentacji papierowej oraz czynności związanych z jej procesowaniem, obsługą reklamacji, zwrotów, rozliczeń. Całość opracowana na bazie obowiązującego prawa z zapewnieniem elementów dowodowych na wypadek ewentualnej windykacji.

2019
Branża retail Przegląd procesów logistycznych i poprowadzenie wdrożenia

Przegląd procesów logistycznych i zaprojektowanie docelowego modelu obsługi dla ponad 4000 dostaw dziennie w trybie 365/24/7 opartych o cyfrową dokumentację, audytowalnych, spełniających konkretne wymagania prawne. Warunkiem brzegowym była rozliczalność i pełen przegląd „lokalizacji” transportowanych dóbr.

Przygotowanie zespołów do realizacji prac wdrożeniowych, zapewnienie struktury organizacyjnej i operacyjnej do wykonania wdrożenia. Przygotowanie struktury, która zarządzi  dostawcami oraz zespołami wewnętrznymi w pracy nad kilkoma systemami krytycznymi.

2019-2020
Branża retail Wdrożenie e-logistyki

Wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentacji logistycznej w łańcuchu dostaw, w tym obsługa zamówień, zwrotów, reklamacji, WZ i protokołów dostaw. W roli inwestora zastępczego zarządzanie 9 dostawcami oraz zespołami wewnętrznymi, zapewniając ciągłość operacyjną w relacji do 5000 podmiotów współpracujących. Po wdrożeniu rozwiązanie obsługuje ponad 120 000 dokumentów dziennie, udostępnianych ponad 20 000 użytkownikom. Po wdrożeniu rozwiązanie oddane w ręce klienta i wewnętrznie dalej rozwijane.

Odpowiadaliśmy za dostarczenie oczekiwanego wyniku biznesowego (KPI) jako wynik prac projektowych. KPI biznesowe, operacyjne, procesowe oraz technologiczne opracowane zostały w ramach naszego wcześniejszego projektu.

2020 (Blueprint), 2021-2022 wdrożenie